Gépjármű értékesítés

Ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. július 19.       

A Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti és Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyilvános ajánlattételi felhívás keretein belül kívánja értékesíteni. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb ajánlati ár, amennyiben az megfelel az intézmény értékesítési minimum elvárásainak.

Fizetési mód: egyösszegű fizetés készpénzben az átadás-átvétel időpontjában számla ellenében vagy átutalással a kiállított számla alapján, ezt követően történik az átadás-átvétel az eladó bankszámlájára történő pénzösszeg beérkezését követően. 

Az eladó elállási jogát fenntartja.                                                                                           

Az ajánlat tartalmi elemei:

– vevő adatai,

– vevő elérhetősége (telefon; e-mail cím)

– megajánlott vételár

A hirdetményhez csatolt Ajánlattételi lapot kérjük aláírva benyújtani

A vételi ajánlatokat Konczné Hegedüs Éva gazdasági vezetőnek címezve a konczne.hegedus.eva@rothszki.hu e-mail címre vagy a 9400, Sopron Szent György utca 9 postázási címre kérjük megküldeni. (telefon: +36-99-506-470)

A borítékra kérjük felírni ”Gépjármű vételi ajánlat”                              

A járművek megtekinthetők az ajánlattételi időpontig az intézmény 9400, Sopron Bánfalvi út 48-50 telephelyén előre egyeztetett időpontban.                              

Időpont egyeztetés a +36-20-9516-822 telefonszámon.

AJÁNLATTÉTELI-FELHÍVÁS-JÁRMÜVEK-ÉRTÉKESÍTÉSÉRE