Érettségi megtekintés

 Az eredményekről mindenki értesítést kap az e-Krétán és a Classroomon keresztül 2020. május 26-ig.

A vizsgadolgozatok megtekintése 2020. május 28. és 2020. május 29. napján lehetséges 7:30 és 15:30 között, személyesen gyors fényképezéssel, vagy kérésre – szükség esetén – szintén az említett napokon elektronikus úton a beszkennelt változat kérésével.

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amihez csatolnia kell az észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Tisztelettel:

Hegedüsné Benke Beáta igh.