JAVÍTÓ- ÉS PÓTLÓ VIZSGÁK

2020. augusztus 25.

Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9.

Általános tájékoztató:

  • Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép) hozni kell!
  • Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A szóbeli vizsga időtartama legfeljebb 10 perc. A tételhúzás utáni felkészülési idő 20 perc.
  • Az esti tagozaton szóbeli vizsga lesz vadászattanból, vadgazdálkodástanból, erdőműveléstanból és élőhely-gazdálkodásból.
  • A javítóvizsgák részletes beosztása az iskolában kifüggesztésre kerül, illetve megtalálható lesz az iskola honlapján (www.rothszki.hu).
  • Követelmények a tankönyvek és az iskolai munkafüzetek szerint. Néhány tantárgyból a követelményeket külön feljegyzésben is kiegészítjük.
  • Szakdolgozat beérkezési határideje: 2020. augusztus 18.

Esti tagozatos írásbeli vizsgák

(2020. augusztus 25. 900)

Szente Roland              növénytan

Farkas Balázs              foglalkoztatás I.

Esti tagozatos szóbeli vizsgák

2020. augusztus 25. 900

Farkas Balázs              szakdolgozat

Szántó Martin              élőhely-gazdálkodás

Béres Dániel                vadászattan

Császár Zoltán             vadászattan

Szántó Martin              vadászattan

Voznek Balázs             vadászattan

Szente Roland              vadászattan

Szántó Martin              vadgazdálkodástan

Szente Roland              erdőművelés

2020. 06. 25. Sztojkáné Bodor Ildikó igh.