Iskoláról » Közalkalmazotti Tanács

Iskolánkban a törvényi szabályozásoknak megfelelően működik Közalkalmazotti Tanács.
2014. augusztus 25-én titkos szavazással választották meg a közalkalmazottak az új közalkalmazotti tanácsot, melynek elnöke Dóra György, tagjai Ezer László, Varga Rita, Simon Zoltán és Peszlen Lajos.
A közalkalmazotti tanácsot három évre választják.
Jogköre a következő:
A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.
A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti:

  1. a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználási tervezetét,
  2. a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
  3. a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
  4. a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
  5. a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
  6. a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.

A közalkalmazotti tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint a hátrányos megkülönböztetés szabályainak megtartásával kapcsolatos. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg.
A közalkalmazotti tanács, illetve a tagja a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
A közalkalmazotti tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja, és nem akadályozhatja. A sztrájk szervezése olyan érdekvédelmi feladat, amelyre az érdekvédelmi szervezetek közül csak a szakszervezet jogosult.
A közalkalmazotti tanács feladatai más jellegűek: a közalkalmazottak „részvételi jogát” a munkáltatóval való együttműködést hivatott szolgálni.