Képzések » Kertész, virágkötő, parképítő képzés

Kertész képzés

OKJ 34 622 02

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

Tudja végezni a szőlő- és gyümölcsültetvények létesítését, zöldségnövények szaporítását, telepítését. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenységet tud végezni, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépeket üzemeltetni, az előállított termékeket betakarítani, tárolni és értékesíteni. A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:

• Foglalkoztatás I-II.
• Gazdálkodási alapismeretek és gazdálkodási alapgyakorlatok
• Növénytan
• Termesztési ismeretek elmélet, gyakorlat
• Műszaki alapismeretek elmélet, gyakorlat
• Munkavállalói ismeretek
• Kerti munkák elmélet, gyakorlat
• Gyümölcstermesztési alapok elmélet, gyakorlat
• Zöldségtermesztési alapok elmélet, gyakorlat
• Szőlőtermesztés elmélet, gyakorlat

Tanulóink képessé válnak

• gyümölcstermesztési feladatokat ellátni
• szőlőtermesztési feladatokat ellátni
• zöldségtermesztési feladatokat ellátni
• eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani
• dokumentációt használni, készíteni
• szervezési feladatokat ellátni
• piaci előkészítést végezni
• értékesítést végezni
• vállalkozást alapítani, működtetni
• tervet, kalkulációt készíteni
 

Dísznövénykertész képzés

OKJ 34 622 01

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztésének elsajátítása. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.
A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:

• Foglalkoztatás I – II.
• Gazdálkodási alapismeretek, alapgyakorlatok
• Növénytan
• Termesztési ismeretek elmélet, gyakorlat
• Műszaki alapismeretek elmélet, gyakorlat
• Munkavállalói ismeretek
• Szabadföldi dísznövénytermesztés elmélet, gyakorlat
• Faiskolai termesztés elmélet, gyakorlat
• Műszaki ismeretek elmélet, gyakorlat
• Növényházi dísznövénytermesztés elmélet, gyakorlat

Tanulóink képessé válnak

Dísznövény termesztési feladatokat ellátni. Vállalkozást alapítani/ működtetni.
Tervet készíteni, szervezést, kalkulációt végezni. Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni. Előkészítő tevékenységet végezni. Szaporítást végezni, szaporítóanyagot előállítani.
Növényt nevelni, növényápolást, növényvédelmet végezni. Csomagolást, piaci előkészítést végezni. Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani.
Értékesítést végezni, irányítási, szervezési feladatokat ellátni. Kereskedelmi tevékenységet végezni.

Virágkötő és virág-kereskedő képzés

OKJ 34 215 04

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére tesz alkalmassá.
A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.
Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:
• Munkahelyi egészség és biztonság
• Foglalkoztatás I- II.
• Növényismeret és kezelés elmélet, gyakorlat
• Virágkötészet elmélet, gyakorlat
• Virágeladás alapjai elmélet, gyakorlat
• Virágkereskedelem elmélet, gyakorlat
• Vállalkozási ismeretek elmélet, gyakorlat

Tanulóink képessé válnak

Virágkezelésre, virág előkészítésre, szaktanács adására a növények kiválasztására és ápolására vonatkozóan.
Virágdíszek készítésére (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei). Vállalkozás létrehozására, működtetésére, marketing tevékenység elvégzésére.
Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket.
Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést, ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.