Szőlész-borász képzés

Szőlész-borász képzés

OKJ 34 541 06

A képzés időtartama:

Általános iskola 8. osztály után: 3 év
Érettségi, vagy minimum középiskola 10. évfolyamának befejezésével: 2 év
Az érettségivel nem rendelkező tanulóink a szakmai képzés befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben folytathatják tanulmányaikat, és érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

A képzés célja:

A végzett szakember a szőlészet területén ismerje a szőlő-termesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását.
Ismerje a borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig.
Ismerje a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapjait és a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályait.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak:

• Munkahelyi egészség és biztonság
• Foglalkoztatás I-II.
• A szőlőtermesztés gyakorlata
• A szőlőtermesztés technológiája és szakmai gépei
• Borászati technológia és szakmai gépek
• Borászati gyakorlat
• Alapmérések, vizsgálatok gyakorlat
• Élelmiszeripari vállalkozások
• A működtetés gyakorlati feladatai

Tanulóink képessé válnak

A szőlőtermesztés fázisait elvégezni (telepítés, metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése). A szüretet előkészíteni, a feldolgozást megszervezni, a bor erjesztését elvégezni, az újbort kezelni, javítani, készre kezelni, a palackozást megoldani. a speciális borkészítményeket előállítani, laboratóriumi minőségbiztosítást végezni.
A szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezik, elvégzi a szakmai adminisztrációt.
Rendelkezik a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel. Egyéb italkészítési ismereteknek is a birtokában van, ismeri a biogazdálkodás fő területeit.