Ügyfél tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés általános szabályaival összefüggő ügyfél tájékoztató 2019 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) rendelkezéseire figyelemmel, az eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 48., cégjegyzékszám: 13-10-041619, képviseli: Dr. Szabó Balázs vezérigazgató, a továbbiakban: … Bővebben: Ügyfél tájékoztatóTovább…