Ügyfél tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés általános szabályaival összefüggő ügyfél tájékoztató

2019

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) rendelkezéseire figyelemmel, az eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 48., cégjegyzékszám: 13-10-041619, képviseli: Dr. Szabó Balázs vezérigazgató, a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiak szerint ad tájékoztatást a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető elektronikus ügyintézési szolgáltatások által igénybe vehető elektronikus kapcsolattartási lehetőségekről, illetve szabályokról.

Az elektronikus ügyintézés során adatkezelőnek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: „Nkt.”), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében minden esetben a köznevelési intézmény (a továbbiakban: „Adatkezelő”) minősül.

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait külön jogszabályok, így az E-ügyintézési tv., az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza, megteremtve ezáltal az Adatkezelő által megvalósított elektronikus ügyintézés keretrendszerét, mely elektronikus ügyintézés a Társaság által üzemeltetett a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: „KRÉTA”) keretében valósul meg.

Ma Magyarországon minden természetes személy jogosult dönteni arról, hogy ügyét elektronikus úton kívánja-e intézni, ezáltal elektronikus úton kíván-e kapcsolatba lépni az adott köznevelési intézménnyel, melynek következményeként az ügyintézéssel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeit és terheit csökkentheti, minimalizálhatja.

Felhasználónak minősül a KRÉTA elektronikus rendszerben saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkező, a KRÉTA elektronikus rendszer szolgáltatásait megfelelő jogosultsággal igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: „Felhasználó”).

Amennyiben valamely Felhasználó nem kíván az előbbiekben ismertetett rendelkezési jogával élni, úgy lehetősége van hagyományos úton, papír alapon, személyesen is eljárni, és ügyeit intézni. A Honlapon történő elektronikus ügyintézés minden esetben önkéntes.

A köznevelési intézmények a KRÉTA elektronikus rendszeren keresztül biztosítják az elektronikus ügyintézés lehetőségét azon Felhasználók számára, akik elektronikus úton kívánják intézni ügyeiket.

A KRÉTA elektronikus rendszer használata során a Felhasználók az alábbi négy ügyintézési főmenüpont közül választhatnak, melyeken belül további almenüpontok találhatóak.

A négy ügyintézési főmenüpont a következő:

 1. Beiratkozás,
 2. Kiiratkozás,
 3. Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés,
 4. Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés.

Amennyiben a Felhasználó a Beiratkozás ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 • Beiratkozás általános iskolába (röviden: BÁI),
 • Beiratkozás középfokú intézménybe (röviden: BKI),
 • Beiratkozás a magyar köznevelésbe (röviden: BMK),
 • Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal (röviden: BNTTJ),
 • Átiratkozás intézmények között (röviden: ÁIK).

Amennyiben a Felhasználó a Kiiratkozás ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 • Kiiratkozás a köznevelésből (röviden: KIK),
 • Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból (röviden: KNTTJ),
 • Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése (röviden: KTIT),
 • Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése (röviden: MJIK),
 • Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása (röviden: VJB).

Amennyiben a Felhasználó a Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 • Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése (röviden: BTI),
 • Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése (röviden: SZAV).

Amennyiben a Felhasználó a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 • Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása (röviden: OTCSK),
 • Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása (röviden: IEDM),
 • Tanulói mulasztás igazolása (röviden: TMGI),
 • Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása (röviden: TKST),
 • Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása (röviden: TKST),
 • Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése (röviden: TSMT).

A KRÉTA elektronikus rendszerbe történő belépés feltételeiről, a regisztrálás folyamatáról, és a felhasználónév-jelszó igénylésről és azok szabályairól az alábbi linken található bővebb információ:

A KRÉTA elektronikus rendszer használatával összefüggő adatkezelési folyamatokról részletes tájékoztatás az alábbi linken elérhető:

A fenti elektronikus ügyintézési folyamatokról bővebb szabályozás az alábbi linken elérhető: