Felnőttképzési információk

felnottkepzes@rothszki.hu

Intézményi adatok:
Az intézmény neve: Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Az intézmény adószáma: HU 15833002-2-08
Az intézmény székhelye: 9400 Sopron, Szent György utca 9.
Az intézmény levelezési címe: 9400 Sopron, Szent György utca 9.
Telefonszám/Fax: 99/506–470. Fax: 99/506-479
E-mail cím: rothszki@rothszki.hu
Web: www.rothszki.hu


Vezető: Hoczek László József igazgató


Az intézmény bemutatása


Iskolánk az erdészeti szakképzés egyik legrégebbi intézménye, amely 1885. október 27- én Temesvár-Vadászerdőn nyitotta meg kapuit, az erdőt és természetet szerető és azt élethivatásának tekintő fiatalok előtt. A trianoni országvesztés során Tata majd Esztergom állomások után került Sopronba.
Az 1950-től kezdődő Soproni működés különösen fontos, mert az akkori tantestület színvonalas oktató-nevelő munkája emelte az országosan elismert intézmények sorába, amelynek értékeit máig sikerült megőrizni.


Az erdésztechnikus képzés 1980-ban faipari technikus képzéssel egészült ki.


Történelmi jelentőségű változás volt életünkben, amikor az oktatási miniszter engedélyével 1999. szeptember 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorlóiskolája lettünk, amely jelentős szakmai fejlesztést és fejlődést is eredményezett.
Ennek köszönhetően indíthattuk el a környezetvédelmi technikus és a vadgazdálkodási technikus képzésünket.


2013 óta az erdésztechnikus és a vadgazdálkodási technikus szakmákat összevontan erdészeti és vadgazdálkodási technikusképzés keretében oktatjuk.
A szakmai képzés mellett kiemelt feladatnak tekintjük a továbbtanulásra történő felkészítést, elsősorban szakmai irányban, de más területekre is.


Intézményünk kiemelten kezeli a környezettudatos szemlélet kialakítását, e munka elismeréseként 2012-től örökös Ökoiskolai címet visel.


Fontos szerep jut intézményünkben a nevelésnek, amely során elődeink példáját követve a mai viszonyok között igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ne csak szakmailag, hanem emberileg is felkészítsük tanulóinkat az élet kihívásaira. Az iskolával közös igazgatású kollégium ebben a munkában jelentős szerepet vállal. Természetesen
minden hozzánk jelentkező tanuló számára tudunk biztosítani kollégiumi elhelyezést.


2015 szeptemberétől iskolánk a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került át, ezzel intézményünk neve Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégiumra változott.


A 2016-2017 tanévben iskolánk összeolvadt a korábbi Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiummal.

Intézményünk akkor a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium nevet vette fel, ami a következő év szeptemberében változott a jelenlegi elnevezésre.