Nemzetközi kapcsolatok

Németországi cseregyakorlatok

Ez a pályázat lehetőséget biztosít erdész szakképzésben résztvevő fiatalok számára, hogy hat hetes gyakorlatot töltsenek Németországban. A pályázatot a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) (korábban VM VKSZI) koordinálja. Három iskola /Dráva Völgye Szakközépiskola Barcs, Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola Szőcsénypuszta és a Roth Gyula Szakközépiskola Sopron/ vesz részt ebben a pályázatban.
A gyakorlatot egyhetes nyelvi és kulturális felkészítés előzi meg. Ezen kurzust a pályázat ún. közvetítő partnere szervezi a németországi Sanitz-ban. A gyakornokok a környék szokásaival, német kultúrával ismerkedhetnek meg, valamint (szak)nyelvi alapozást, ismétlést kapnak.
A következő öt hetet a tanulók kisebb csoportokban különböző erdészeteknél töltik, ahol aktívan bekapcsolódnak a gyakornoki munkába.
A pályázat elismeréseként a részt vevő gyakornokok számára Europass mobilitási bizonyítványt állítunk ki, illetve értékelést kapnak a fogadóhelyekről is.
A gyakorlat visszacsatolásaként a résztvevőknek szakmai beszámolót és munkanaplót kell benyújtaniuk a pályázat koordinátora részére.

Beszámolók, tapasztalatok