Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat működése

Társadalmunkban egyre nagyobb szerepet kapnak a diákjogok. A diákok jogainak érvényesítésében segíthet az intézményekben megalakuló és hatékonyan működő diákönkormányzat. Különböző ügyekben a hatályos törvények szerint döntési, egyetértési és véleményezési joga van a diákönkormányzatnak, amellyel élve befolyásolhatja az intézményben folyó munkát.
A diákönkormányzat iskolánkban már 1993 óta működik sikeresen. Elnökét és tagjait az iskola tanulóközössége választja meg minden év tavaszán, titkos szavazással. A jelöltlistát az osztályoktól beérkezett javaslatok alapján a jelölőbizottság állítja össze. Külön szavaznak a diákok az elnök személyéről. A megválasztott vezetőség szervezeti és működési szabályzat és ügyrend alapján működik. A választott képviselők mandátuma egy évre szól. Felnőtt segítőt kérhet fel a hatékonyabb működéséhez.
E rövid bevezető után nézzük, mi történt az elmúlt öt évben diákönkormányzatunk háza táján?
A DÖK fontos feladata a hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, ezért minden évben pályázatot ír ki tanulmányutak támogatására. Évente 80-150 000 Ft közötti összeg kerül kiosztásra a pályázók között. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében szinte minden évben eszközöket szerzett be a diákok részére: 2001-ben asztali focit, 2002-ben videó és DVD készüléket, 2003-ban biliárdasztalt vásárolt. Felújítatta a REX asztalt. Tervben van egy házimozi rendszer megvásárlása is, amennyiben az ebédlő átalakítása megtörténik.
Minden évben megszervezi az őszi iskolanapot, amelynek már hagyományosnak mondható helyszíne a Lővér Kemping. Itt izgalmas és játékos versenyszámokban mérhetik össze erejüket és ügyességüket az osztályok. A nap végén elnyert és kiosztott díjakat rendszeresen az iskola biztosítja.
A diákönkormányzat az év utolsó tanítási napján filmvetítést szervez a város valamelyik mozijában.
2001 óta az iskolabált közösen bonyolítják az Eötvös Gimnáziummal. Minden éven tartalmas, diákjaink által előadott programok, tombola színesíti és teszi sikeressé a rendezvényt.
Az iskolai élet más területein is aktív munkát végez a DÖK: javaslatot tesz és véleményezi a tanév elején elkészítendő tanévi rendet, amellyel a szünetek időtartamát, idejét alakítja a diákság igényeihez. Diákparlamentet, diákfórumokat szervez a felmerülő problémák megoldására. E rendezvényeken intézményünk vezetői válaszolnak a tanulók kérdéseire, és közösen keresnek megoldásokat a felmerülő problémákra. A kellemetlenebb feladatok közé tartozik a különböző fegyelmi tárgyalásokon való részvétel. A fegyelmi eljárás alatt a bajba került diákok érdekeit próbálják képviselni, és elmondják a véleményünket az adott témában.
A DÖK nem csak az intézményen belül, hanem városi és országos szinten is képviselteti magát a különböző diákfórumokon. Sopronban az AKSI, országosan pedig a MODE tagjai vagyunk. Minden évben részt vettek az Országos Diákparlamentben.
A Diákönkormányzat elnökei:
2000–2001 Simon Zoltán
2001–2002 Koczor János
2002–2003 Kántor Gábor
2003–2004 Takács Péter
2004–2005 Takács Péter
2005–2006 Kiss Dániel
2006-2007 Szekeres Gergő
2007-2008 Szekeres Gergő
2008-2009 Supán Ákos
2009-2010 Héja Viktória
2010-2011 Németh Viktor
2011-2012 Varga Péter
2012-2013 Pintér Bálint
2013-2014 Tálos Tamás
2014-2015 Juhász Tamás
2015-2016 Turi Csaba
2016-2017 Eperjes Adrienn
2017-2018 Kaszás Gergő
2018-2019 Kaszás Gergő
 

DÖK tagok

elnök: Kaszás Gergő
Gál Gergely
Koszorús Gábor
Lambert Dávid
Wenesz Dominik