Iskoláról

Az iskola története

2016. szeptember

Iskolánk összeolvadt a Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégiummal. Intézményünk neve Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiumra változott.

2015. szeptember

Iskolánk  a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került át, ezzel intézményünk neve Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégiumra változott.

2013. szeptember

A szakképzéseinkben visszatértünk a négy + egy évfolyamos képzésre.

2011. szeptember

Utolsó alkalommal indul a 0. évfolyamon a nyelvi előkészítő osztály.

2008. szeptember

Kompetencia alapú képzés beindítása.

A szakképzésben a modulrendszerű képzés beindulása.

2005. szeptember

0. évfolyamon – nyelvi előkészítő osztály – indulása.

2005. szeptembere

Megindult az ötödik évfolyamon az új rendszerű szakmai képzés, melynek során a tanulók a hatodik ( tizennegyedik ) évfolyam végén tehetnek technikusminősítő vizsgát.

2004. október

ECDL vizsgaközpont jött létre az iskolában.

2001. szeptember

Az iskolában megindul a vadgazdálkodási és környezetvédelem-vízgazdálkodási technikus képzés. Ismét három párhuzamos osztályunk van. A szakképzésben áttértünk a négy + két évfolyamos képzésre.

Levelezős képzésünk is megújult, két éves érettségi utáni OKJ-s képzést folytatunk.

2001. január 1.

Az egyetemi integráció következtében az iskola neve a következőre változik: Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium.

1999. szeptember 1.

Az iskola Sopron városától gyakorlóiskolaként a Soproni Egyetem fenntartásába kerül.

Nevünk: Soproni Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola és Kollégium.

1998. szeptember 1.

Megkezdődik az 1993. évi szakképzési törvényben meghatározott új rendszerű szakképzés.

1997. szeptember

Megindítottuk a szakmunkások szakközépiskolai képzését, mely a korábban más területen szakmunkás-bizonyítványt szerzett tanulókat nappali képzésben érettségire készítette fel. Öt éven keresztül, négy osztályt képezve működött, üde színfoltot hozva az iskolába, hiszen sok lány járt ezekbe az osztályokba.

1997. január 1.

A Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. a tanerdő teljes gazdálkodási jogát átengedi az iskolának.

1996 szeptember 1.

A fenntartó, Sopron Megyei Jogú Város, csak évfolyamonként két osztály beiskolázását engedélyezi.

1994 február 8.

Iskolánk átveszi a soproni Hegyvidéki Erdészettől egy 534 hektáros erdőkerület szakmai irányítását. Ezzel veszi kezdetét a tanerdő működése.

1993.

A parlament LXXIX. számon elfogadja az új közoktatási törvényt, és LXXVI. számon az új szakképzési törvényt.

1992. szeptember

Iskolánk a mérnöktanár-képzésben ellátott gyakorló tanítási feladatait az Erdészeti és Faipari Egyetemen frissen indult Tanárképző Intézet számára végzi.

1992. szeptember 1.

A faipari szakon nappali tagozaton elkezdődik az 5 éves technikusképzés.

1990. szeptember

Iskolánk Sopron Megyei jogú város fenntartásába kerül.

1985

Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény életbelépése, amely az iskolák működését szabályozza.

1985 szeptember

Az erdészeti ágazaton az országban elsőként ötéves iskolarendszerű technikusképzés indul.

1984. október

Az iskolarendszerű technikusképzés indításaként – az országban elsőként – a levelező tagozaton egyéves technikusképzés indul az erdészeti ágazaton.

1984. május

Megalakul a Soproni Erdész Diákok Baráti Köre.

1982. szeptember

A levelező tagozaton is az új szakosítási képzés indul, ill. megkezdődik a fűrész- és lemezipari ágazati oktatás is.

Mind a nappali, mind a levelező tagozaton ötnapos munkahéttel történik az oktatás.

1980. szeptember

Kiteljesedik a fagazdasági középfokú képzés, az erdészeti ágazaton 2, a fűrész- és lemezipari ágazaton 1 első osztály indul.

1979. december

Először vizsgáztatunk vadgazdasági technikusi szakon országos beiskolázással.

1979. szeptember

Új szakosítási jegyzék alapján indul az oktatás. Az erdőgazdasági és elsődleges faipari szak két ágazaton oktat. Iskolánkban az erdészeti ágazaton indul 2 osztály; új nevünk Roth Gyula Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola. A II-I. évfolyamok az erdészeti szakközépiskolai képzéssel kifutnak. Az iskola fenntartását a Sopron városi Tanács veszi át.

1978. december

Az iskola először vizsgáztat erdészeti növényvédő technikusi szakon országos beiskolázással.

1974. november

Az első technikusminősítő vizsga erdőgazdálkodási szakon. A vizsgáztatást az iskola mellett működő, e célra megbízott Állami Technikusminősítő bizottság végzi.

1974. augusztus

Az iskola fenntartását és tanügyi felügyeletét a Győr-Sopron megyei Tanács veszi át.

1973.

Megszűnik a technikusképzés, az iskola neve Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola.

1971. november

Elkezdődik a középfokú erdészeti végzettségű, ill. az ágazatban dolgozó középfokú végzettségű szakemberek tanfolyamos továbbképzése.

1969. szeptember

Indul az erdészeti szakközépiskolai képzés, az előgyakorlati rendszer és az iskolarendszerű technikusképzés fokozatosan megszűnik. Az iskola neve Roth Gyula Erdészeti technikum és Szakközépiskola. Iskolánk bekapcsolódik a mérnök-tanárképzésbe és a pedagógiai kutatásokba.

1968. szeptember

A levelező tagozati oktatás az iskola keretein belül folyik tovább Sopronban.

1964. május

Az iskola felveszi Roth Gyula nevét, a diákotthont kollégiummá minősíti a földművelésügyi miniszter.

1957. szeptember

A tanulók a gyakorlóév letelte után kezdik meg tanulmányaikat.

1956. szeptember

A technikusképzést 1 éves üzemi gyakorlat előzi meg.

1954. szeptember

Az iskola ismét Erdészeti Technikum megnevezéssel folytatja munkáját 4 éves képzési idővel.

1953. szeptember

Az erdőgazdasági Technikumba felvettek már valóban 4 éves képzést kapnak.

1952. szeptember

Sopronban megnyílik az Erdőipari Technikum, amely 2 tanév után beleolvad az Erdészeti Technikumba. Az anyaiskola Erdőgazdasági Technikumként működik 2 évig. Beindul levelező tagozatunkon is az oktatás, kihelyezett osztályokkal.

1950. október 1.

Sopronban tanévet nyit az iskola, mint Erdészeti Technikum. Az 1949-ben, 50-ben, 51-ben, 52-ben beiskolázottak 3 éves képzés után érettségiznek.

1949.

Az Erdőgazdasági Középiskola, mint Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozata indul.

1948. október 17.

Az Erdőgazdasági Középiskola megnyitása Esztergomban.

1935. ősz

Esztergomban Alerdész Szakiskola kezdi meg működését. A képzési idő 1 év előgyakorlat után 2 év. Ez tulajdonképpen az Erdész Szakiskolával azonos színvonalú képzés. Az egyéves erdőőri képzés megszűnik.

1930.

Megszűnik az Erdészeti Szakiskola, mint középfokú képző intézmény, az iskola Erdőőri és Vadőri Szakiskolaként működik tovább. A képzési idő 1 év előgyakorlat után 1 év.

1924.

Az iskola Esztergomba települt át. Itt a tantárgyakhoz kapcsolódó szakkönyvek jelennek meg.

1920. ősz

Tatán is beiskoláznak az újra megindított Erdőőri és Vadőri Szakiskolára.

1920.

A tanulmányi időt 2 évre csökkentik az Erdészeti Szakiskolán.

1919. november

Az Erdészeti Szakiskola Tatán ill. Tata-Tóvároson talál otthonra.

A Temesvár-Vadászerdei Erdészeti Szakiskola és a hidasligeti Vadőri Szakiskola elhagyja a románok által megszállt területet. A Vadőri Szakiskola hallgatói Ásotthalmán fejezik be a tanévet.

1919. szeptember-október

Tárgyalások az iskola magyar területen történő elhelyezéséről.

1918. szeptember

Temesvár-Vadászerdőn 1 éves előgyakorlatot kívánó 3 éves erdészeti szakiskola nyitja meg kapuit.

Megkezdődik a tantárgyrendszerű oktatás.

1917. szeptember

Hidasligeten 1 éves képzési idővel Vadőri Szakiskola kezdi meg munkáját.

1908.

Temesvár-Vadászerdőn 1 éves továbbképző tanfolyam indul az erdőőri szakiskolát végzettek számára, amellyel a középfokú képzést kívánják megvalósítani.

1885. október 27.

A Temesvár melletti Vadászerdőn megnyílik az m. kir. Erdőőri Szakiskola.