Könyvtár

Tinta Könyvkiadó pályázata

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor II. könyvtári állománygyarapítási pályázaton sikeresen részt vettünk.

Az iskola könyvtára

Az iskola könyvtára Sopron egyik legrangosabb műemlék épületben, egy XIV. sz.-i lakótoronyban került elhelyezésre 1985-ben. A lakótorony 2 szintje szolgál könyvtári célokat. Az alsó szinten a szakirodalom, a galériában a szépirodalom, tankönyvek, régi, muzeális értékű dokumentumok kerültek elhelyezésre.
A műemlék környezetbe illő bútorzatot a győri művész, Jahoda Maya tervezte. Elkészítése iskolánk tanműhelyében szakoktatók vezetésével, diákok segítségével társadalmi munkában történt 400 ezer Ft értékben.
A könyvtár tényleges dokumentumállománya 18592 db. Ebből könyv 18515, köttetett folyóirat 119, szakdolgozat1669, CD-ROM 26 db. Az állomány részét képezi a több száz századfordulós szépirodalomi könyv és német nyelvű szakirodalom, az Erdészei Lapok köttetett évfolyamai 1863-1933 –ig.
Az elmúlt évtizedekben pályázatokon nyert pénzekből és önerőből sikerült az állományt folyamatosan fejleszteni.
Az iskolai könyvtár zárt intézményként működik, elsősorban a mi diákjaink, tanári karunk és az egyetemisták használhatják. Természetesen nem zárkózunk el más középiskolások látogatása, könyvkölcsönzése elől sem. Előfordult, hogy az egész városban csak nálunk találták meg a keresett könyvet.
A könyvtár gyűjtőköre széles, teljességre törekedve szerezzük be az érettségi- és technikusi vizsga követelményeinek megfelelő közép- és emelt szintű szak- és szépirodalmat. Ezen kívül a tanulók egyéb érdeklődését kielégítő ismeretterjesztő könyveket is vásárolunk: Pl. természettel, élővilággal, vadászattal, fafaragással stb. kapcsolatos könyveket.
Az állomány 60%-a kézikönyv és szakkönyv. Szakmai és egyéb jellegű folyóira is előfizet az iskola: Nimród, Magyar Vadászatlap, Élet és Tudomány, História, Környezetvédelem, Természetbúvár, Erdészeti Lapok, Magyar Asztalos és Faipar. Megtalálhatók még a National Geographic, Természet Világa, Erdészeti Lapok, História, Élet és Tudomány korábbi évfolyamai is.
A könyvtár jelenleg szépirodalmi betűrendes és szakcsoportos szakkatalógussal rendelkezik. További fejlődésünket segíti a két számítógép. Közülük az egyik az olvasók rendelkezésére áll folyóirat cikkgyűjteményével, tankönyv-és szakdolgozatjegyzékével.
A könyvtár kommunikációs centrum is, ahol lehetőség van egyéni és csoportos tevékenységekre, önművelődésre. Segítséget nyújt feladatmegoldásokban, irodalomkutatásban, a szabadidő hasznos eltöltésében. Internet hozzáférhetőséggel tovább bővülnek az információszerzés lehetőségei.
A könyvtárépület kiválóan alkalmas klubrendezvények, előadások, kiállítások, vetítések, irodalmi műsorok, vetélkedők megtartására. Befogadóképessége 80-100 fő.
Az elmúlt évtizedekben számos rendezvény megtartására került sor a könyvtárban, kiváló szakemberek, művészek közreműködésével. Néhány név a teljesség igénye nélkül:Timaffy László néprajzkutató, Bánffy György színművész, Wenczel Dénes vadászíró.

Néhány kép a könyvtárunkról

Az iskola épületével szemben, a Szent György utca egyik belső épületében van a könyvtárunk, egy műemlék épületben.