Képzések » Környezetvédelmi képzés

Környezetvédelmi technikus képzés

OKJ 54 850 01
A környezetvédelmi technikusi tevékenység az ember fokozott környezet- és természethasználatának eredményeként jelent meg. Feladata felelősségteljes és meglehetősen összetett, hiszen a környezetvédelem szükségszerűen igényli a biológiában, a földtudományokban és a műszaki ismeretekben való tájékozottságot. Iskolánk erre a feladatra készíti fel diákjait.

A képzés időtartama

Szakmai érettségivel: 1 év
Érettségivel: 2 év
Azoknak a tanulóknak, akik

 • iskolánkban, vagy más környezetvédelmi szakközépiskolában sikeres ágazati szakmai érettségi vizsgát tettek, az érettségi után egy év,
 • más szakirányú szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, két év.

Az egyetemre, főiskolára felvett tanulóink a felsőfokú intézmény tanulmányi osztályán kérvényezhetik tanulmányaik megkezdésének halasztását.
A technikusképzés befejezése után a végzett környezetvédelmi technikusok további féléves képzéssel szaktechnikusi végzettséget szerezhetnek a környezetvédelem területén, megfelelő számú jelentkező esetében (természetvédelmi szaktechnikus, települési környezetvédelmi szaktechnikus, környezetvédelmi-mérés szaktechnikus).

A képzés célja

Környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek, hatóságok, nemzeti parkok, önkormányzatok környezet-, természet- és tájvédelmi középvezetői feladatainak ellátására alkalmas technikusok képzése, továbbá felsőfokú, főiskolai/egyetemi képzésre való felkészítés.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

 • Humánökológia
 • Jogi és szakigazgatási ismeretek
 • Környezetgazdaságtan
 • Környezeti biológia
 • Környezettechnikai alapok
 • Környezetvédelmi alapismeretek
 • Környezetvédelmi gyakorlat
 • Környezetvédelmi számítások
 • Laboratóriumi alapgyakorlatok
 • Műszaki ábrázolás
 • Műszaki ismeretek
 • Térinformatika
 • Ügyintéző feladatok
 • Vállalkozás és projektmenedzsment
 • Vízgazdálkodási alapgyakorlat
 • Környezettechnika
 • Vízgazdálkodási alapismeretek

Tanulóink az elméleti és gyakorlati képzés során

 • megismerik a környezetet sújtó legfontosabb globális problémákat,
 • képessé válnak a környezeti adatok nyilvántartására, a különböző technológiák szennyező forrásainak feltárására és nyilvántartására,
 • képessé válnak önálló mérések elvégzésére, a kapott eredmények kiértékelésére,
 • megismerik a környezetvédelmi ellenőrzéssel, szabálysértési ügyekkel kapcsolatos feladatokat,
 • alkalmassá válnak az üzemeltetés, vagy működés során felmerülő műszaki-szakigazgatási feladatok ellátására,
 • megismerik a környezetvédelmi tervek készítésének menetét,
 • elsajátítják a fenntartási, kezelési feladatokhoz szükséges ismereteket
 • alkalmassá válnak mezőgazdasági és erdőgazdasági kezelésben lévő természetvédelmi területek környezet- és természetvédelmi tevékenységének racionalizálására
 • elsajátítják a pályázatíráshoz és megvalósítási munkákhoz szükséges ismereteket
 • képessé válnak az önálló munkavégzésre, továbbá kisebb munkacsoportok szakmai munkájának irányítására

A szakképesítés munkaterületei

 • Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
 • Részt vesz környezetvédelmi szakhatósági feladatok (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészítésében, azok végrehajtásában.
 • Helyi természeti értékek védelmében és a tájvédelem feladataiban részt vesz.
 • Közterület-felügyeleti feladatokat lát el.
 • Települési zöldfelület-gazdálkodási és fenntartási feladatokat végez.
 • Gazdálkodói tevékenységek ellátásában és ellenőrzésében való részvétel.
 • Lakossági kapcsolatok fejlesztésében részt vesz (természetvédelmi turizmus, egyesületek, alapítványok támogatásában való részvétel).