Képzések » Környezetvédelmi képzés

Környezetvédelmi technikus képzés bemutató filmje

Környezetvédelmi technikus képzés

5 0712 1402

A környezet kizsákmányolása egyidős az emberiséggel, viszont a természet és mesterséges környezetünk megóvásához szükséges összefogáa fontosságára, a XX. század közepén döbbent rá az ember. A fokozott környezet- és természethasználatrévén fellépő lokális, majd globális problémák megoldását már nem odázhatja el tovább az emberiség.

A környezetvédelmi technikusok felada a természet védelmével, az épített környezet megóvásával kapcsolatos mérések elvégzése, az eredmények számszerűsítése, az ok-okozati viszonyok feltárása, s nem utolsó sorban a megoldásokra való javaslattétel. A döntéshozók felé kommunikálniuk kell a felmerülő problémákat, a megoldandó környezetvédelmi feladatokat, eredményeket, melyhez felelősségteljes, komplex gondolkodással bíró, elhivatott szakember szükséges. A leendő környezetvédelmi technikusoknak magabiztos tudással kell rendelkezniük a biológia, ökológia, kémia, a földtudományok és a műszaki tudományok terén, amelyekre felkészítjük tanulóinkat.

A képzés időtartama

Azoknak a tanulóknak, akik a környezetvédelem és vízügy ágazatban folytatják a tanulmányaikat, átjárható az iskolák között a képzés; ők 5 év alatt szereznek szakmai végzettséget.

Érettségivel: 2 év
Azoknak a tanulóknak, akik más szakirányú szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, 2 év.

A képzés célja

Környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek, hatóságok, nemzeti parkok, önkormányzatok környezet-, természet- és tájvédelmi középvezetői feladatainak ellátására alkalmas technikusok képzése, továbbá felsőfokú, főiskolai/egyetemi képzésre való felkészítés.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

 • Környezettechnikai alapok
 • Környezetvédelmi alapismeretek
 • Hidraulika alapjai
 • Anyagismeret
 • Földméréstani alapismeretek
 • Környezetvédelmi gyakorlat
 • Környezetvédelmi mérések
 • Környezetvédelmi technológiák
 • Jogi-, és szakigazgatási ismeretek
 • Analitika
 • Műszeres analitika
 • Környezeti analitika
 • Biológiai vizsgálatok

Tanulóink az elméleti és gyakorlati képzés során

 • megismerik a környezetet sújtó legfontosabb globális problémákat,
 • képessé válnak a környezeti adatok nyilvántartására, a különböző technológiák szennyező forrásainak feltárására és nyilvántartására,
 • képessé válnak önálló mérések elvégzésére, a kapott eredmények kiértékelésére,
 • megismerik a környezetvédelmi ellenőrzéssel, szabálysértési ügyekkel kapcsolatos feladatokat,
 • alkalmassá válnak az üzemeltetés, vagy működés során felmerülő műszaki-szakigazgatási feladatok ellátására,
 • megismerik a környezetvédelmi tervek készítésének menetét,
 • elsajátítják a fenntartási, kezelési feladatokhoz szükséges ismereteket
 • alkalmassá válnak mezőgazdasági és erdőgazdasági kezelésben lévő természetvédelmi területek környezet- és természetvédelmi tevékenységének racionalizálására
 • elsajátítják a pályázatíráshoz és megvalósítási munkákhoz szükséges ismereteket
 • képessé válnak az önálló munkavégzésre, továbbá kisebb munkacsoportok szakmai munkájának irányítására

A szakképesítés munkaterületei

 • Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
 • Részt vesz környezetvédelmi szakhatósági feladatok (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészítésében, azok végrehajtásában.
 • Helyi természeti értékek védelmében és a tájvédelem feladataiban részt vesz.
 • Közterület-felügyeleti feladatokat lát el.
 • Települési zöldfelület-gazdálkodási és fenntartási feladatokat végez.
 • Gazdálkodói tevékenységek ellátásában és ellenőrzésében való részvétel.
 • Lakossági kapcsolatok fejlesztésében részt vesz (természetvédelmi turizmus, egyesületek, alapítványok támogatásában való részvétel).