Tanerdő

A tanerdő működése

Története
A tanerdő története egyidős iskolánkéval, ugyanis az 1885 őszén Bedő Albert által Temesvár-Vadászerdőn megnyitott jogelődünk tekintélyes tangazdasággal rendelkezett. Birtokának része volt: 713 ha erdő, 14 ha botanikus- és 15 ha csemetekert. A vadászati gyakorlatok az iskola erdejét is magába foglaló 7800 ha területen folytak.
Az I. világháború után költözni kellett, először Tatára, majd Esztergomba, ahol elődeink a városi erdőkben tartották szakmai gyakorlataikat. Esztergomban két évig az iskola vezette a városi erdészetet.
Mai székhelyünkön, Sopronban 1996-ig nem volt önálló tangazdaságunk, szakmai gyakorlatainknak a Tanulmányi Erdőgazdaság biztosított helyet.
Az Állami Vagyonügynökség egy 1992-es rendelete közben felcsillantotta az erdészeti szakképző iskoláknak 1000–1000 ha tanüzem lehetőségét, sajnos az említett rendelet végrehajtására nem került sor.
Az iskola vezetősége a kedvezőtlen döntés után kemény és kitartó munkával elérte, hogy a TAEG RT. átadja nekünk egyik erdészkerületének szakmai irányítását, és ezt az ÁESZ is figyelembe vegye az üzemtervezés során. A kezelői jogot nem kaptuk meg.
Jelentősége
Tanerdőnk a Várhelyet övező 535 hektáros Tacsi-árok erdészkerületből alakult ki 1997-ben, hozzá tartozik a 0,7 hektáros Fáber-réti csemetekert 750 m² áfonyással, és az Erdőmérnöki Karral közösen használt 0,5 hektáros tanpálya, itt az utóbbi években spontán kialakult egy kisebb erdészeti gépmúzeum.
A Tacsi-árok erdészkerület hosszan határos a várossal, így a leglátogatottabb részek közé tartozik. A közelség a gyakorlatok lebonyolítása szempontjából feltétlenül előnyös, de nagyok az urbánus elvárások és károk is.
Munkánkkal szemben további, jórészt számunkra egyébként is magától értetődő elvárásokat jelent, hogy tangazdaságunk természetvédelmi terület. Ebből a szempontból változást jelenthet a Natura 2000 program, az érintett helyrajzi számok a közeljövőben kerülnek nyilvánosságra.
Erdészeti tanüzemünk jövőjét jelentősen befolyásolhatja, hogy a tervek szerint az erdőgazdaság az egyetem irányítása alá kerül.
A Tanerdő legfontosabb pozitív hozadéka, hogy egy szakképző iskola erdejének ténylegesen az elsődleges rendeltetése lehet az oktatás feltételeinek biztosítása, így könnyebben, kevesebb kompromisszummal szervezhetők az erdei gyakorlatok, hátránya viszont a jelentős többletmunka és felelősség. A nevesített terület akarva, akaratlanul állandó reklámfelületet jelent iskolánknak, amit mindig pozitív tartalommal kell kitöltenünk.
A tanüzemi gyakorlatok elsődleges célja korszerű szakmai ismeretek átadása, fejlett munkakultúra és környezettudatos szemlélet kialakítása diákjainkban. A tangazdaság emellett kereseti lehetőséget is nyújt tanulóinknak, akik közhasznú munkák során, szakfeladatokat végezve előteremthetik a tanulmányi utak anyagi fedezetét, ezen a téren iskolaszövetkezet létrehozása jelentene további előrelépést.
Tanulóink a nálunk töltött évek alatt megismerik és reményeink szerint meg is szeretik gyakorlataik helyszínét, többször visszatérve az egyes erdőrészletekbe a figyelmesebbek felfedezik az erdő életét kísérő változásokat. Ezek a felfedezések egy-két végzősünknél minden évben szakdolgozattá érnek.
Erdőgazdálkodási tevékenységünket a 10 évre szóló üzemtervek szabályozzák. A tervekben szereplő feladatoknak évről évre csökkenő arányát, jelenleg kb. harmadát végzik el diákjaink tantárgyi és egyéb gyakorlataikon. A csökkenést a szakképzés átalakulása hozta magával, amelynek egyik legszembetűnőbb következménye a gyakorlati órák számának csökkenése és az utolsó két évfolyamra való besűrítése. Itt feltétlenül említeni kell a tanerdőben dolgozó vállalkozókat, akik a munkák fennmaradó, nagyobbik részét elvégzik és az elmúlt évek során elég jól alkalmazkodtak ahhoz a helyzethez, hogy a nálunk végzett munka egyúttal jó vagy rossz példa a következő szakember generációnak.
Az önálló gazdálkodás során folyamatosan bővülnek kapcsolataink intézményekkel, cégekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel és magánemberekkel. Ezek közül legfontosabb partnerünk a TAEG RT., a Fertő-Hanság Nemzeti Park, a NYME Erdőmérnöki Kara két tanszékének oktatásában tevőlegesen is részt vállalunk.
Az erdő szépségeinek megóvása érdekében tovább kell javítanunk együttműködésünket az önkormányzattal, a civil környezetvédelmi szervezetekkel, erdei iskolákkal és a lakossággal, hogy csökkenthessük az erdőben szétszórt, lerakott szemét mennyiségét, az óriási károkat okozó rongálások, erdőtüzek és az autós kirándulók számát.
Folyamatosan igyekszünk munkánk tárgyi feltételeit javítani. Legnagyobb beruházásunk egy rádió-távirányításos csörlővel, rakodódaruval és speciális kihordó kocsival felszerelt eszközhordó traktor beszerzése volt, aminek megvalósítását sikeres pályázatok és a szakképzési hozzájárulások tették lehetővé. Szerzeményünkkel minimálisra sikerült csökkenteni a jelentős károkat okozó és emellett drága vonszolásos faanyagmozgatást.
A fejlesztést természetesen folytatni szeretnénk, fontosabb elképzeléseink: rönkhasító szalagfűrész könnyűszerkezetes épületben

  • 150 m² fóliasátor
  • öntöző berendezés az aprómagvetések és a fóliasátor öntözéséhez
  • magtároló kunyhó és vermelő hely
  • öko erdészház
  • csemetekerti manipulációs épület
  • meteorológiai mérőhely és fénycsapda
  • erdészeti célokra is alkalmas univerzális traktor megfelelő munkagépekkel
  • A meteorológia mérőhely kialakítását elkezdtük, a traktor vásárlását célzó pályázatunk elbírálása most van folyamatban.
  • Reméljük következő jubileumi évkönyvünkben beszámolhatunk néhány tervünk megvalósulásáról.

Jó szerencsét, üdv az erdésznek!

Horváth István