Képzések » Faiparos képzés

Faipari technikus képzés

OKJ 54 543 01
A fa az egyik legősibb nyersanyag, melyet az ember különféle szerkezetek, termékek, használati tárgyak készítésére használ. Rövid idő alatt megújítható, időtálló, amely természetes eredetéből adódóan mindig keresett, értékes, divatos alapanyag marad.
A fa alkalmas kézműves, iparművészeti, kisipari, és nagyipari hasznosításra egyaránt.
A fafeldolgozó technikust arra tanítjuk meg, hogy képes legyen ezzel az anyaggal dolgozni. A fát úgy használni, hogy az hasznos segítője legyen az embereknek, pl.: ajtó, tetőszerkezet, bútor, használati eszköz, tűzifa stb.

A képzés időtartama

Szakmai érettségivel: 1 év
Érettségivel: 2 év
Azoknak a tanulóknak, akik

 • iskolánkban, vagy más faipari szakközépiskolában sikeres ágazati szakmai érettségi vizsgát tettek, az érettségi után egy év,
 • más szakirányú szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, két év.

Az egyetemre, főiskolára felvett tanulóink a felsőfokú intézmény tanulmányi osztályán kérvényezhetik tanulmányaik megkezdésének halasztását.

A képzés célja

 • a fűrész- és lemezipari, a bútor- és épületasztalos-ipari üzemek számára középszintű munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése.
 • önálló faipari vállalkozói tevékenység végzésére alkalmas szakemberek képzése
 • felkészítés a felsőfokú, főiskolai/egyetemi képzésre

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

 • bútorgyártástan
 • bútoripari szakrajz
 • épületasztalos ipari ismeret
 • számítástechnika
 • műszaki dokumentáció
 • faipari alapanyag ismeret

Tanulóink az elméleti és gyakorlati képzés során

 • megismerik a faipari alapanyagokat, azok gyártási folyamatait, a faiparban leggyakrabban használt hazai fafajok jellemzőit
 • képessé válnak arra, hogy a gyakorlatban a termékek előállítása során meg tudják határozni a termék gyártásához – az alapanyagok és szerkezetek függvényében – a megfelelő gyártási technológiát
 • alkalmassá válnak a faipari alapszerkezetek, bútorszerkezetek műszaki és szabadkézi vázlatrajzának elkészítésére
 • megismerik az épületasztalos ipari termékek alapanyagait, gyártási folyamatának tervezését, a gyártási technológiákat; elsajátítják a műszaki dokumentáció készítésének módját és képessé válnak a nyílászáró szoftverek használatára
 • megtanulják az épületasztalos ipari termékek metszeti és csomóponti rajzait, és képessé válnak azok gyártásához szükséges szerkezeti rajzok elkészítésére
 • elsajátítják a faipari CNC gépek számítástechnikai vezérlésének alapjait

A szakképesítés munkaterületei

 • fafeldolgozó üzemekben vagy önálló vállalkozóként munkafolyamatok előkészítése, megszervezése, illetve végrehajtása
 • a bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari, termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatainak ellátása
 • különböző faipari szerszámok karbantartásának végrehajtása, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése
 • faipari gépek, gépsorok, berendezések szerszámállítása, kezelése és azok irányítása a munkavédelmi szempontok betartásával
 • a faiparban alkalmazott vezérlési és szabályozási folyamatok kezelése
 • bútorok, ajtók, ablakok, egyéb faipari termékek metszeti, méreti és egyéb szakrajzainak elkészítése, a rajzok értelmezése
 • faipari számítógépes programok használata, alkalmazása
 • faipari vállalkozások létrehozása, működtetése