Iskoláról » Iskolánkról

Iskolánkról

Iskolánk az erdészeti szakképzés egyik legrégeb-bi intézménye, amely 1885. október 27-én Temesvár-Vadászerdőn nyitotta meg kapuit, az erdőt és természetet szerető és azt élethivatásának tekintő fiatalok előtt. A trianoni országvesztés során Tata majd Esztergom állomások után került Sopronba.

Az 1950-től kezdődő Soproni működés különösen fontos, mert az akkori tantestület színvonalas oktató-nevelő munkája emelte az országosan elismert intézmények sorába, amelynek értékeit máig sikerült megőrizni.
Az erdésztechnikus képzés 1980-ban faipari technikus képzéssel egészült ki.
Történelmi jelentőségű változás volt életünkben, amikor az oktatási miniszter engedélyével 1999. szeptember 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorlóiskolája lettünk, amely jelentős szakmai fejlesztést és fejlődést is eredményezett.
Ennek köszönhetően indíthattuk el a környezetvédelmi technikus és a vadgazdálkodási technikus képzésünket.
2013 óta az erdésztechnikus és a vadgazdálkodási technikus szakmákat összevontan erdészeti és vadgazdálkodási technikusképzés keretében oktatjuk.
A szakmai képzés mellett kiemelt feladatnak te-kintjük a továbbtanulásra történő felkészítést, elsősorban szakmai irányban, de más területekre is.
Intézményünk kiemelten kezeli a környezettudatos szemlélet kialakítását, e munka elismerése-ként 2012-től örökös Ökoiskolai címet visel.
Fontos szerep jut intézményünkben a nevelésnek, amely során elődeink példáját követve a mai viszonyok között igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ne csak szakmailag, hanem emberileg is felkészítsük tanulóinkat az élet kihívásaira. Az iskolával közös igazgatású kollégium ebben a munkában jelentős szerepet vállal. Természetesen minden hozzánk jelentkező tanuló számára tudunk biztosítani kollégiumi elhelyezést.

Szakképzéseink

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

A képzés célja az erdőgazdálkodási és a vadgazdálkodási munkaterületekre középszintű vezetői munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése. A technikusi oklevél önálló erdőgazdálkodási vállalkozói tevékenység folytatására is alkalmassá tesz diákjainkat.
Iskolánk saját tanerdővel rendelkezik.
 

Faipari technikus

A képzés célja elsősorban a fűrész- és lemezipari, másodsorban a bútor- és épületasztalosipari üzemeknek középszintű munkakörök betöltésére alkalmas szakembe-rek képzése.
Önálló faipari vállalkozói tevékenység folytatására is képesít.
Iskolánk korszerű tanműhelyben és tanfűrészüzemben oktatja a szakmát.
 

Környezetvédelmi technikus

A képzés célja a természetvédelem és a környezetvédelem szervezetei számára középszintű munkakörök ellátására alkalmas szakemberek képzése, akik a hatósági és a gazdálkodási feladatok területén is alkalmazhatók.
 
 

Kollégium

Tanulóink számára a kollégiumi elhelyezést biztosítani tudjuk. Nevelési elképzeléseink a szülők túlnyomó részének elvárásával találkozik. Házi-rendünk biztosítja, hogy a ránk bízott tanulók folyamatos felügyelet mellett, biztonságos körül-mények között élhessenek.

Beiskolázás

Jelentkezni az általános iskolán keresztül lehet.
Rangsorrendet az általános iskolai eredmények alapján készítünk, amelyet felvételi elbeszélgetés egészít ki.

Felvehető létszámok

  • Agrár szakterület (erdész, vadász): 68 fő
  • Műszaki szakterület
    • faipari szakmacsoport: 17 fő
    • környezetvédelem: 18 fő

Sport és szabadidő

Sok sportolási lehetőség közül lehet választani, számos sportverseny szervezésére kerül sor tanév során.
Fafaragó szakkör, rajzkör, szakmai szakkörök, tánc és énekkar működnek évek óta. Könyvtá-runk közel húszezer kötettel várja diákjainkat. Számítógéptermeinkben ECDL vizsgaközpont működik.
Természetjáró kirándulások, színházak, múzeu-mok látogatása, szakmai tanulmányutak sítáborok szerveződnek és további szabadidős programok teszik változatossá az iskola falai között eltöltött időt.