Képzések » Erdész képzés

Erdésztechnikus képzés

OKJ 54 623 01
Az erdő mindig fontos szerepet játszott az ember életében. Élelmet, tüzelőt, építőanyagot adott, menedéket nyújtott. Az erdőre ma is ugyanúgy szükségünk van, mint a régi időkben, hiszen fája otthonaink építésénél, berendezésénél nélkülözhetetlen, árnyas csöndje felfrissülést, pihentető nyugalmat kínál.
Az erdész feladata a fiatal erdőket úgy ápolni, nevelni, hogy azok időskorukban a lehető legértékesebb faanyagot szolgáltassák. A kivágott fák helyén pedig keze munkája nyomán új, ifjú fácskák növekedjenek, hogy az erdeink adta javakat unokáink is élvezhessék.
A magyar vadgazdálkodás világhírű, elődeink nagy elismerést vívtak ki a magyar vadállománynak és az azt kezelő szakembereknek. A vadászat – az erdész szakmához hasonlóan – hivatás, a vadászatban dolgozó szakembereknek alapos ismeretekre van szüksége, és szakmája iránt elhivatottnak kell lennie.

A képzés időtartama

Szakmai érettségivel: 1 év
Érettségivel: 2 év
Azoknak a tanulóknak, akik

 • iskolánkban, vagy más erdészeti és vadgazdálkodási szakközépiskolában sikeres ágazati szakmai érettségi vizsgát tettek, az érettségi után egy év,
 • más szakirányú szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, két év.

A képzés célja

 • Az erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási munkaterületekre középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése.
 • A végzettség önálló erdőgazdálkodási, vállalkozói tevékenység folytatására is alkalmassá tesz.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

 • állattan
 • növénytan
 • termőhelyismeret
 • géptan
 • erdőbecslés
 • erdőművelés
 • erdőhasználat
 • erdőrendezés
 • erdővédelem
 • fegyverismeret
 • vadászattan
 • vadgazdálkodás
 • élőhelyfejlesztés
 • gazdasági ismeretek

Tanulóink az elméleti és gyakorlati képzés során megismerik

 • az erdő élővilágát és az erdei ökoszisztéma összetételét, működését,
 • az erdészeti szaporítóanyag-termelést, az erdő felújítását és felnevelését,
 • az erdő védelmének módjait,
 • az erdő szociális és védelmi rendeltetésének biztosítását,
 • az erdő által nyújtott javak hosszú távú, tartamos hasznosítását,
 • az erdei vagyon felmérését, az azzal való gazdálkodást,
 • a vadállomány gondozását, védelmét,
 • a vadászati módokat,
 • a vad élőhelyének fejlesztését,
 • az erdészeti és vadászati munkaterületeken való vállalkozás körülményeit.

A szakképesítés munkaterületei

 • Az erdőgazdálkodással kapcsolatos minden középfokú végzettséget igénylő tevékenység ellátása a maggazdálkodás, a csemetetermesztés, az erdőművelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdei termékek értékesítése, és az alapvető fafeldolgozás területén.
 • A vadgazdálkodás területén az erdőgazdaságok, vadásztársaságok, vadászati célú gazdasági társaságok, vadtenyésző telepek vadgazdálkodási, vadászati, vadtenyésztési szakmai feladatainak ellátása.
 • A felsorolt tevékenységek irányítása, szervezése vagy az azokban történő vállalkozás.
 • A képzés jó alapokat nyújt a szakirányú továbbtanuláshoz.