Képzések » Erdész képzés

Erdésztechnikus képzés bemutató filmje

Erdésztechnikus képzés

5 0821 1702

Az erdő mindig fontos szerepet játszott az ember életében. Élelmet, tüzelőt, építőanyagot adott, menedéket nyújtott. Az erdőre ma is ugyanúgy szükségünk van, mint a régi időkben, hiszen fája otthonaink építésénél, berendezésénél nélkülözhetetlen, árnyas csöndje felfrissülést, pihentető nyugalmat kínál.
Az erdész feladata a fiatal erdőket úgy ápolni, nevelni, hogy azok időskorukban a lehető legértékesebb faanyagot szolgáltassák. A kivágott fák helyén pedig keze munkája nyomán új, ifjú fácskák növekedjenek, hogy az erdeink adta javakat unokáink is élvezhessék.
A magyar vadgazdálkodás világhírű, elődeink nagy elismerést vívtak ki a magyar vadállománynak és az azt kezelő szakembereknek. A vadászat – az erdész szakmához hasonlóan – hivatás, a vadászatban dolgozó szakembereknek alapos ismeretekre van szüksége, és szakmája iránt elhivatottnak kell lennie.

A képzés időtartama

Azoknak a tanulóknak, akik a mezogazdaság és erdészet ágazatban folytatják a tanulmányaikat, átjárható az iskolák között a képzés; ők 5 év alatt szereznek szakmai végzettséget.

Érettségivel: 2 év
Azoknak a tanulóknak, akik más szakirányú szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, 2 év.

A képzés célja

 • Az erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási munkaterületekre középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése.
 • A végzettség önálló erdőgazdálkodási, vállalkozói tevékenység folytatására is alkalmassá tesz.

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

 • állattan
 • növénytan
 • termőhelyismeret
 • géptan
 • erdőbecslés
 • erdőművelés
 • erdőhasználat
 • erdészeti gépek
 • erdőrendezés
 • erdővédelem
 • fegyverismeret
 • vadászat
 • vadgazdálkodás
 • élőhely-gazdálkodás
 • erdészeti üzemgazdaság

Tanulóink az elméleti és gyakorlati képzés során megismerik

 • az erdő élővilágát és az erdei ökoszisztéma összetételét, működését,
 • az erdészeti szaporítóanyag-termelést, az erdő felújítását és felnevelését,
 • az erdő védelmének módjait,
 • az erdő szociális és védelmi rendeltetésének biztosítását,
 • az erdő által nyújtott javak hosszú távú, tartamos hasznosítását,
 • az erdei vagyon felmérését, az azzal való gazdálkodást,
 • a vadállomány gondozását, védelmét,
 • a vadászati módokat,
 • a vad élőhelyének fejlesztését,
 • az erdészeti és vadászati munkaterületeken való vállalkozás körülményeit.

A szakképesítés munkaterületei

 • Az erdőgazdálkodással kapcsolatos minden középfokú végzettséget igénylő tevékenység ellátása a maggazdálkodás, a csemetetermesztés, az erdőművelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdei termékek értékesítése, és az alapvető fafeldolgozás területén.
 • A vadgazdálkodás területén az erdőgazdaságok, vadásztársaságok, vadászati célú gazdasági társaságok, vadtenyésző telepek vadgazdálkodási, vadászati, vadtenyésztési szakmai feladatainak ellátása.
 • A felsorolt tevékenységek irányítása, szervezése vagy az azokban történő vállalkozás.
 • A képzés jó alapokat nyújt a szakirányú továbbtanuláshoz.