2020/21. SZAKMAI VIZSGÁK JELENTKEZÉS

A szakmai vizsgára történő jelentkezés határideje: 2021. február 26.

Jelentkezni csak a kitöltött, aláírt jelentkezési lappal, és javító vagy pótló vizsgázók esetében a törzslapkivonattal lehet. Ezeket postai úton várjuk az iskola címére.