Március 15.

Bár az idei évben nem tudunk méltóképpen megemlékezni, de emlékezzünk büszkén azokra az elszánt fiatalokra, akik 1848 tavaszán kiálltak egy független, jobb Magyarország megteremtéséért.

„Zöld ág virított a föld ormain.

Munkában élt az ember mint a hangya:

Küzdött a kéz, a szellem működött,

Lángolt a gondos ész, a szív remélt

S a béke izzadt homlokát törölvén

Meghozni készült a legszebb jutalmat,

Az emberüdvöt, mellyért fáradott.

Ünnepre fordúlt a természet, a mi

Szép és jeles volt benne, megjelent.”

(Vörösmarty Mihály: Előszó)