Elhunyt Tölli Lajos tanár úr

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Tölli Lajos, iskolánk nyugalmazott magyar-történelem-filozófia szakos tanára 2021. április 10-én – 78 éves korában – elhunyt. Iskolánk és a soproni közélet ikonikus alakja volt. Szakmai életútja során mindvégig hű maradt iskolánkhoz: pályakezdésétől nyugdíjazásáig generációkat oktatott a Rothban.

Tölli Lajos 1966-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakának elvégzése után került vissza szülővárosába, Sopronba és kezdett el dolgozni első és egyben utolsó munkahelyén az Erdészeti Technikumban (az iskola neve a hosszú évek alatt többször változott).

Kezdetben a levelező oktatásban vett részt, amelynek néhány évig tagozatvezetője is volt.  1972-től mindkét szakját tanította a nappali tagozaton, majd a világnézetünk alapjai tantárgyat is. Az ELTE bölcsészkarán filozófia szakos tanári diplomát szerzett és a nyolcvanas évek elejétől 1990-ig ennek a tantárgynak megyei szakfelügyelője volt.

Pályafutása alatt több levelezős osztálynak volt osztályfőnöke, nappali tagozaton 1976-tól összesen négynek.

Oktató-nevelő munkája mellett rendszeresen szervezője volt iskolai megemlékezéseknek, ünnepségeknek. A nyolcvanas években nagy örömmel végezte az iskola ifjúsági könyvtárának vezetését a kollégiumban. Elmondása szerint nagyon szerette ezt a munkát, örült a tanulók érdeklődésének, támogatta olvasás iránti igényük kibontakozását. A diákok sokszor pizsamában ballagtak át a könyvtárba könyvekért, majd a könyvek visszavitelekor kíváncsi volt a véleményükre is. Nem utolsósorban ő is kutathatott, keresgélhetett az állományban.

2002-ben kérte nyugdíjazását, majd még rövid ideig óraadóként dolgozott. Munkáját az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Tanár kitüntetésekkel honorálták. Nyugdíjba vonulásakor megkapta az iskola által alapított Dr. Tuskó László-díjat.

Tölli Lajos nagy műveltségű, széles látókörű kolléga, tanár volt, mely tulajdonsága szerénységgel párosult. Mindig meggondolt, segítőkész ember volt és mindenki szerette néha kicsit fanyar humorát.

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

                              (Kosztolányi Dezső)

                                                                                         volt kollégái nevében

                                                                                               Mikita Antónia

Temetése április 20-án, kedden 16:00 órakor lesz a soproni Evangélikus temetőben (Balfi út).

Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük!