Információ az okleveles technikusképzésről

Intézményünk lehetőséget kapott, hogy oktatott szakmáiban okleveles technikusokat képezhessen, így 2 felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján emelt szintű szakmai tudást biztosító képzést indíthat el.

A képzésben résztvevők ágazati alapoktatása a „hagyományos” technikumi képzésben tanulókéval megegyezik, életkornak és szakmának megfelelő foglalkozásokkal kiegészülve. A felsőoktatással közösen meghatározott többlet tananyagtartalmak a szakirányú oktatás szakaszában (11. évfolyamtól kezdődően) épülnek be a képzésükbe. A tanulók megfelelő tanulmányi eredmény teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be a szakirányú felsőoktatásba; technikusi oklevelükben a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölés jelenik meg.

Sztojkáné Bodor Ildikó

igazgató