Német erdész gyakornokok és oktatók látogatása az Erasmus+ pályázatok keretében

Iskolánk ebben a félévben is aktívan részt vállalt az ERASMUS + pályázatokban.

A mi tanulóink június, július hónapban voltak Németországban, ill. Portugáliában. A szaktanárok szeptemberben voltak tanulmányúton Mecklenburg- Vorpommernben.

Szeptember, október hónapban német gyakornokokat és szakoktatókat fogadtunk. Két csoport gyakornok,(3-3fő) töltött nálunk 2-2 hetet.

A tanulók bekapcsolódtak iskolánk gyakorlati képzésébe. Így részt vettek szakmai gyakorlatokon, dolgoztak a csemetekertben, a mucki  Erdő Háza vadasparkban. Egyik csoport schneebergi túrára is vállalkozott a 13.B és 11.A osztállyal, a másik csoport tanulmányúton vett rész a Vértesben a 13. B osztállyal. A változatos programok által betekintést nyertek iskolánk szakmai képzésébe.

A gyakornokok a kollégiumunkban laktak, így lehetőségük volt megismerkedni a magyar tanulók iskolán kívüli életével is. A német fiatalokat iskolánk diákjai segítették és kísérték. Ez kiváló lehetőséget volt arra, hogy a magyar tanulók is gyakorolják a nyelvet, barátságok, szakmai kapcsolatok létesüljenek.

Október 6-án, a német erdész szakoktatók látogattak hozzánk, szintén ERASMUS+ program keretében. A tanulmányút célja a magyar gyakorlati képzés megismerése, valamint a gyakornokok programjának ellenőrzése volt. Elégedettek voltak a gyakornokok elhelyezésével, sokrétű feladataikkal

Az egy napos program során bemutattuk a kollégáknak az iskolát, a képzési rendszert, kollégiumot, fűrészüzemet. Meglátogattuk a gyakornokokat egy gyérítési gyakorlaton. Megnéztük a tómalmi csemetekertet, a mucki Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpontot. Emellett lehetőség nyílt baráti beszélgetésre, szakmai tapasztalatcserére

Iskolánk fontosnak tartja a kapcsolattartást külföldi erdész fiatalokkal, ill. szakemberekkel. Ezáltal megismerkedhetnek diákjaink egy fejlett ország erdészetével, a célnyelvi országban, ill. anyanyelvi tanulókkal fejleszthetik nyelvtudásukat és baráti kapcsolatokat építhetnek ki német fiatalokkal.

Reméljük, hogy az Erasmus + pályázatok a jövőben is lehetőséget adnak szakmai gyakorlatok, tanulmányutak szervezésére.

Molnárné Németh Katalin

szervező tanár