Népszerű volt a Roth nyílt napja

Nagy érdeklődés kísérte a Roth Gyula Erdészeti Technikum Szakképző Iskola és Kollégium nyílt napját.

Az érdeklődők először az iskolában bemutató órákon vehettek részt: az erdésztechnikus képzés iránt érdeklődők  erdőműveléstan, termőhelyismeret, növénytan, vagy és vadászattan órán, a faipar képzés iránt érdeklődők  gyártáselőlészítés vagy bútorgyártástan, míg a környezetvédelemi képzés iránt érdeklődők  környezetvédelmi alapismeretek vagy környezetvédelmi technológiák órán vehettek részt.

Ezt követően a kollégium dísztermében Sztojkáné Bodor Ildikó igazgató asszony köszöntötte a megjelenteket, majd a munkaközösségek mutatták be az erdész, faiparos és környezetvédelmi szakma képzési palettáját, eszközeit, érdekességeit. A rendezvény a kollégium bejárásával zárult.