Tájékoztató az Erdésztechnikus felnőttképzésről

Iskolánk az Erdésztechnikus (5 0821 1702) szakmában hirdet felnőttképzést.

A felvételi keretszám: 16 fő.

A cél olyan szakemberek képzése, akik az erdő- és vadgazdálkodás területén a középfokú végzettséghez kötött szakmai munkakörök betöltésére alkalmasak. Azok a továbbtanulni kívánó dolgozók vehetők fel, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

–   érettségi vizsgát tettek;

  • igazolják, hogy egészségesek, az iskola szakirányának megfelelő pályára alkalmasak.

Az erdésztechnikus szakmai vizsga megkezdésének feltétele a „B” (személygépkocsi) vagy „T” (mezőgazdasági vontató) kategóriás gépjárművezetői engedély. A jogosítvány – aki azzal még nem rendelkezik – a vizsga megkezdéséig képzési idő alatt is megszerezhető.

Felvételi vizsga nincs. Jelentkezni csak az alábbi webcímen lehet: https://ejelentkezes.ekreta.hu/jelentkezes

Túljelentkezés esetén a felvételről a középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények, a szakirányú munkahely vagy előzetes szakmai gyakorlat, illetve a jelentkezés sorrendje alapján az igazgató dönt.

A jelentkezéshez az alábbi okmányok postai úton történő eljuttatása is szükséges:

  • születési anyakönyvi kivonat másolata
  • érettségi bizonyítvány másolata
  • középiskola végzős évfolyamának bizonyítvány másolata
  • orvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról
  • nyilatkozat szakképesítésről

A jelentkezési határidő: 2024. augusztus 19.  

A jelentkezetteket legkésőbb szeptember első hetében – külön érdeklődés nélkül is – értesítjük a felvételről.

A képzés munkarendje, a tanulók kötelezettségei:

A tanulmányi idő 2 év. Az iskolaév szeptembertől júniusig tart. Az oktatás alapja az egyéni tanulás, amelynek eredményességét az iskola kontakt órák megszervezésével segíti. Az órák látogatása kötelező. A nagy beiskolázási körzet miatt a jelenléti oktatást nem hetente, hanem évente 10 alkalommal, 3-4 napos konzultáció formájában bonyolítjuk le. Ebben az időszakban kerülnek lebonyolításra a beszámolók és vizsgák is.

A felvett tanulókkal felnőttképzési szerződést kötünk.