Tanulmányi vadászatok a Rothban

Eredményesen és balesetmentesen zajlottak le a Roth Gyula Szakgimnázium az idei tanévre tervezett apróvadas tanulmányi vadászatai.

A hajtásokon végzős tanulóink kötelező jelleggel vettek részt, annak érdekében, hogy üzemi körülmények között, a gyakorlatban tapasztalják meg a vadászat szervezésével, lebonyolításával járó feladatokat. Így a diákjaink ellenőrzött körülmények között sajátíthatták el a biztonságos fegyverkezelés szabályait, valamint a gyakorlatban is megismerhettek az egyes vadászati módok (U-hajtás, ráhajtás, körhajtás) sajátosságaival.

Vadászként, azok a tanulók vehettek részt ezeken a gyakorlatokon, akik érvényes vadászjeggyel és saját puskával rendelkeztek így a végzős évfolyamból összesen mintegy 9 fő vadászhatott, míg a többi tanuló a hajtóként vett részt ezeken a napokon. A vadászok táborát gyarapították azok a 12. évfolyamos tanulók – összesen heten –, akik már szintén rendelkeztek vadászjeggyel és saját puskával. A vadászok számát a jelenleg aktív és volt szakmai oktatók is növelték a házigazdákon túl.

Az eligazítások során a házigazdák, és a szakmai tanárok felhívták a tanulók figyelmét a vadászatokon jelentkező hibákra, szabálytalanságokra, a lőhető vadfajokra, valamint a vad szakszerű kezelésére.

2023.11.22. Lánka-patak Vt.

A reggel 8 órai találkozóra időben érkeztünk az ostffyasszonyfai bekötő úthoz, hiszen vendéglátóink már vártak minket. Mivel a rendőrhatóság is tiszteletét tette, ezért a kötelező ellenőrzéseken a diákok egy része is átesett. A beiratkozást követő eligazítás során Fukszberger Szabolcs hivatásos vadász ismertette a nap programját, az elejthető vadfajokat, majd felhívta a figyelmet a vadászat során betartandó szabályokra.

Az előző évekhez hasonlóan Ostffyasszonyfától északi irányba álltunk fel, de idén jóval keskenyebbre véve a hajtóvonal szélességét. Bízva abban, hogy kevesebb vad jut át a hajtóvonalon. A jobb oldal egészen a Rába folyó töltésén haladt. A hajtást és a kommunikációt nagyban nehezítette az erős szél, mely napsütéssel párosult. Az akadozó a kommunikációra a szaktanárok és a helyiek is felhívták a diákság figyelmét. A terület másik felén visszaindulva még sűrűbben állhattunk fel. Mivel hamar kiértünk a második hajtásból, ezért a helyiekkel egyeztetve még egy körhajtást, majd egy vonalhajtást csináltunk.

A nap végén kürtszó mellett emelhettük kalapunkat a terítékre került 4 kakas, valamint 30 mezei nyúl felett. A nap záróakkordja pedig a hosszúra nyúlt avatási ceremónia volt, mert sokan itt lőtték meg első vadjukat.

2023.12.06. TAEG Zrt. – Síkvidéki erdészet

A Mikulás az este folyamán szánnal érkezett, így reggelre 8-10 cm-es friss, nedves hótakaró várt bennünket, mely a délelőtt folyamán még tovább esett. A Tanulmányi Erdőgazdaság Síkvidéki Erdészetéhez hivatalosak voltak iskolánk felnőttképzésben részvevő tanulói is. Így ők nem csak a hajtók, de a puskás vadászok számát is gyarapították Az erdőgazdaság Júlia úti vadászházánál Németh Tamás vadászati ágazatvezető fogadta az iskola küldöttségét. Röviden ismertette a vadásznap programját, felhívta a figyelmet a nehezített körülményekre, valamint a vadászat során betartandó szabályokra.

Az első hajtás Fertőszentmiklós határában zajlott, ahol a méták felállítása után egy U-hajtáshoz álltunk fel a szárnyvezetők segítségével. A hóból csak két-három alkalommal bukkant fel egy-egy mezei nyúl, de az első fasorban olyan ügyesen meglapultak, hogy nem sikerült őket terítékre hozni. Majd a terület nagyvadas jellegéből is ízelítőt kaphatott a hajtóvonal, mert a jobbra eső erdőtömbből nagyobb bikacsapat váltott ki. A második hajtásra Röjtökmuzsaj határában álltunk fel. Körhajtásként igyekeztünk lefogna a fasorokat, és némi nádat is tartalmazó területrészt. Sajnos a vad ezen a területrészen is ügyesebb volt a hajtók és vadászok sokaságánál, és az a néhány nyúl, olyan ügyesen menekült, vagy lapult meg, hogy nem esett még lövés sem. A harmadik hajtás előtt rövid tízórai szünet következett. A pusztacsaládi bodzásba eddig minden évben adott néhány vadat, így joggal bíztunk benne idén is. Az apróvadnak már tavaly is kevés takarása volt a kerítésen belül, de erre az évre, ha lehet ezt mondani még kevesebb lett. A leállók kiválasztását követően ráhajtással próbáltuk a bent lévő vadat mozgásra bírni, így a hajtósorban lévő és a leálló vadászok is lövéshez juthattak (volna). A bodzásban csak suták és gidáik mozogtak, így lövésről nem lehetett szó.

A nap végén a vendéglátóink sűrű bocsánatkérések közepette kértek elnézést az eredménytelen nap miatt. Mivel lövés volt – ha nem is túl sok –, ezért az eredményesség csak azokon a szerencsés vadászokon múlott, akik elhúzhatták aznap az elsütőbillentyűt. Sajnos teríték nélkül búcsúztunk el az erdészet munkatársaitól.

2023.12.12. Kaeg Zrt.

A KAEG Zrt. Jánossomorjai Erdészetéhez már több éve járunk vissza. A napi menázsi felvételét, és a beiratkozást követően a mindenre kiterjedő, részletes eligazítást Nagy Balázs, az erdőgazdaság fővadásza tartotta. Míg két éve a hóval, addig idén az előző napok csapadékos időjárásával és ennek következtében a sárral kellett megbirkóznia a résztvevőknek.

A levadászott terület Jánossomorjától DK-i irányba, az osztrák határ mellet feküdt. Néhány leálló előre ment a hajtás végére, majd rövid szárnyakkal rendelkező hajtóvonalban megindultunk feléjük. Fasorok keresztezték a hajtóvonalat, melyekből rendszeresen szálltak fel fácánkakasok, lövés is ment rájuk, viszont csekély hatásfokkal gyűjtöttük be őket. A leállók mellé sem állt oda Diana, így a második hajtásra új vadászok kerültek kijelölésre leállónak, így biztosítva mindenkinek a lövés lehetőségét. A következő széles vonalhajtásban a nyulak mintha ismerték volna a járást, hogy hol lehet a legkönnyebben a vadászokat megkerülni. Ugyanis rendre beváltottak a sűrűbe és ott lövés nélkül tudtak elbaktatni hátra. Néhány szerencsés elejtő ennek ellenére is örülhetett a hajtás végén.

A vadásznap végén a teríték elkészítése az erdészet udvarán történt. A terítéket Bors László erdészetigazgató adta át.  A máglyával és fenyőágakkal körbevett ravatalon egy szajkó, öt mezei nyúl és hét fácánkakas felett szóltak a vadászkürtök.

Diana és Hubertusz nemcsak a vad elejtésével ajándékozta meg a szerencséseket, hanem az avatás szertartásával is.

Első vadra felavatott tanulók:

  • Dormán Zsolt – mezei nyúl
  • Harczi Zsolt – fácán
  • Marosi Tamás – mezei nyúl
  • Németh Bence – mezei nyúl, fácán
  • Reising István – fácán
  • Rózsás Flórián – mezei nyúl
  • Tőke János – mezei nyúl, fácán
  • Tüttő Márk – mezei nyúl

A vadászatok alkalmával komoly fegyelmezetlenség nem volt, a kisebb hibákat a hivatásos vadászok és a kísérő tanárok még a helyszínen javították.

Köszönjük a két vadászkürtösünknek, Kiss Dávid és Herbent Bence 10. évfolyamos tanulóknak az aktív közreműködést. A harmadik hajtás alkalmával csatlakozott a duóhoz Gál Gergely felnőttképzésben tanuló hallgató is.

Vendéglátóinknak (Lánka-patak Vt., KAEG Zrt. – Jánossomorjai Erdészete, TAEG Zrt. – Síkvidéki Erdészete) az idei évben is köszönjük a színvonalas vadásznapokat, és reméljük a jövőben is partnerként számíthatunk rájuk a tanulmányi vadászatok lebonyolításában.

Kísérő tanárok voltak: Bálint Gergely, Kovács Dénes, Samu László.

Vendégeink voltak: Nagy Csaba, Szabó László.

Szerző, és fotók: Bálint Gergely