Szakmai tanulmányút: Landesforst MV Anstalt des öffentlichen Rechts Forstamt Güstrow

Güstrowba, egy szakképzési centrumba érkeztünk, ahol több szakmacsoport oktatása folyik: kertészek, erdészek, szociális- és pedagógia munkakörben dolgozók….. A centrumon belül található szakoknak más-más minisztérium volt a fenntartója, az oktatás is más-más épületben valósult meg.

A duális képzés a német iskolarendszer mozgatórugója. Az elmélet és a gyakorlat szervezése, lebonyolítása csodálatos összhangban van, hiszen a képzésük teljes egészében erre épül; pl. a tanulói létszám a munkaerőpiac igényeinek megfelelően alakul, nincs túlképzés.

Az iskola felszereltsége rendkívül magasfokú, mely mentén minőségi oktatást tudnak megvalósítani: informatikai háttér a tantermekben, szimulátorszoba, frappánsan elkészített demonstráló anyagok a falon, szerszámraktár a legmodernebb eszközökkel, géppark – forwarder, szorítózsámolyos kihordó, és mindezek megtámogatva különböző szimulátorokkal. Ennek segítségével a diákok a gyakorlati sor rögzítését először tantermi körülmények között elsajátítják kb. 2-3 nap alatt, majd az iskola területén található gyakorló pályán már rutinosabban, a gép teljes valójában jártassággá fejlesztik képességeiket.

Az iskolában tartózkodás alkalmával – az egy évfolyamban tanulók vannak csak egyidőben az iskolában, addig a többiek gyakorlati helyen tartózkodnak – projekteket oldanak meg a diákok. Ottlétünk idején a lápterületekkel foglalkoztak, azok jelentőségével, az élővilág és az adott társulások megóvásának, illetve területnövelésének lehetőségeivel. A tanulók a Güstrow-i Erdészetnél voltak egy nyírláp élőhely-rekonstruciója végett, s ezzel kapcsolatban kellett összeállítaniuk egy kisfilmet különböző korcsoportoknak, hogy felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra, természet megóvására.

A teljes beszámoló itt érhető el: